මගේ පුංචි පැටියා පිළිගන්න එයාගේ අක්කි අයියා සුදානම්ද?

ඔබේ අළුත් බබා ඔබේ පවුලේ විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. විශේෂයෙන්ම ඔබේ වැඩිමල් දරුවන් කෙරෙහි එය ඉතා තදින් බලපැවැත්වේ. ගර්භනී අවස්ථාවේ සිටම ඔබේ...
Read More

නිවස තුළ ළමා ආරක්ෂාව සැපයීම

  “මගේ 13න් හැවිරිදි පුතා ගිනි කූරු එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හරිආසයි; ඔහු ඉතාම ආසාවෙන් කුමන හෝ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් අසුවූවොතින් එය ගින්දරින් පුච්චනවා....
Read More

පැල සිටවමු – පරිසරය සුරකිමු!

“මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ – මොකටද ඔබ ඔය බිම හාරන්නේ….? ඔබටත් ළමයෝ නොපෙනෙයි නොසිතමි – අඹ ඇටයක් සිටුවන්නට හාරමි ……. දුකසේ සිටුවා...
Read More

අවවාදයයි ළමා සිතයි

මල් පැළයක් හිටවපුවාම අපි ඒකට වතුරදලා, පොහොර යොදලා දවසින් දවස පැලය වැඩෙන තුරු බලාගෙන ඉන්නවා .සමහර වෙලාවට අව්ව වැඩිනම් බලලා හෙවන තැනකින්...
Read More
1 2 3 12