අප පිළිබඳව

mummypages.lk ලංකාවේ භාවිතා වන ප්‍රධාන භාෂා තුනෙන්ම තොරතුරු සැපයීමට මහා ද්වාරයක් ආරම්භ කර ඇත.

පළවෙනි වතාවට, ශ්‍රි ලංකාවේ දෙමව්පියන්ට සහ දෙමව්පියන් වීමට සිහින මවනා අඹු සැමියන්ට, දෙමව්පියන් සහ දරුවන් සම්බන්ධ අවශ්යම සියලු කරුණු අධ්ය්යනය කිරීමට මමිපේජස් මගින් ප්රආධාන භාෂා තුනෙන්ම හැකියාව ලබා දී ඇත.

mummypages.lk ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන භාෂා තුනෙන්ම –  ඉංග්‍රිසි, සිංහල සහ දෙමළ විවෘත කර ඇති මෙම පහසුකම ප්රපයෝජනයට ගන්නා ලෙස සියලු දෙනාටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු! මෙහි දෙමව්පියන්ට, මාතෘත්වයට, ගැබිණි මව්වරුන්ට, මව්වරුන්ට සහ දරුවන්ට අවශ්ය් තොරතුරු, උපදෙස් යන සියළුම දේ ඇතුළුව ඉතා විශාල දැනුම් සම්භාරයක් උකහා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

mummypages.lk මෙම නැවුම් අත්දැකීම විඳ ගැනීමට ශ්‍රි
ලංකාවේ සහ පිටරටවල් වල සිටින සියලුම දෙමව්පියන්ට සහ දෙමව්පියන් වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලුම දෙනාටම මහත් අභිමානයෙන් අරාධනා කරයි!

මෙම දැනුම් සම්භාරය, ප්රසධාන භාෂා තුනෙන්ම ඉදිරිපත් කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ, ඕනෑම මවකට, පියෙකුට හෝ මවක්, පියෙක් වීමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම කෙනෙකුට තමන් කැමති භාෂාවකින් මෙම ඉතා වටිනා උපදෙස් සහ තොරතුරු කියවා තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සැලසීමයි.

“අපේ සමාජයේ ඉන්නා විවිධ ප්රයජාවන්ට, ඔවුන්ටම ආවේනික වූ භාෂාවන් ඇත. මේ සෑම ප්‍රජාජාවක්ම මව්පියන් වීමේදී මුහුණ පාන නොයෙකුත් ගැටළු ඇත. එනම්, සෑම ප්රනජාවකට බලපාන පොදු සහ එක් එක් ප්‍රජාවන්ට පමණක් බලපාන විවිධ ප්‍රශ්ණ ඇත. එමනිසා අපි – mummypages.lk , එක් එක් ප්‍රජාවන්ට, ඔවුනොවුන්ට අවශ්‍ය සහ කැමති පරිදි වෙන වෙනම මෙම මාධ්යඇට ප්රැවේශ වී, නිදහසේ සහ පහසුවෙන් මෙම උපදෙස් සහ කරුණු අධ්‍යනය කිරීමට අවශ්‍ය භාෂා පහසුකම ලබා දීමට තීරණය කළා “

මමිපේජස්.lk විසින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙම මෙහෙය, සැලසුම් කර ඇත්තේ මෙම පහසුකම සම්පුර්ණයෙන්ම ප්රකයෝජනයට ගන්නවුන්ගේ අත්දැකීම් අනුවයි. ඒ වගේම නව තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගෙන, අවශ්‍යම නම් ජංගම උපකරණ භාවිතා කර හෝ මෙම කරුණු කියවා ඒවා උකහා ගන්නා සියලු දෙනාටම මෙම පහසුකම සලසා ඇත. ඊට අමතරව, දෙමව්පියන් සහ දෙමව්පියන් වීමට අපේක්ෂා කරන අයට ඍජුවම පරිඝනකයේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී, මෙම පහසුකමෙන් ප්ර්යෝජන ගැනීමටත්, එහි අඩංගු දෑ කියවීමටත්, අන් අය සමග මෙම කරුණු බෙදා හදා ගැනීමටත් අවස්ථාව සැලසේ.

සියලුම දැන්විම් සදහා

අපගේ සියලුම ඩිජිටල් දැන්විම් සදහා අපගේ බලයලත් නියෝජිතායතනය අමතන්න

බලයලත් නියෝජිතායතනය : BNZONES
දුරකතන : +94 777 607 644 | +94 11 702 4445