Home > ගර්භනී > සිදු කිරීමට ඇති පරීක්ෂාවන් සහ පරීක්ෂණ ගැන ඔබත් දැනුවත් ද?

සිදු කිරීමට ඇති පරීක්ෂාවන් සහ පරීක්ෂණ ගැන ඔබත් දැනුවත් ද?

ගර්භනී කාලය පුරාවටම ඔබට නොයෙකුත් පරීක්ෂාවන් සහ පරීක්ෂණ සිදු කරයි. එමගින් ඔබෙත් දරුවාගේත් සෞඛ්යය සහ දරුවාගේ වර්ධනය පිළිබඳව දැන ගැනීමට හැකියාව ඇත.

මෙම පරීක්ෂණ වලින් ඔබට අවධානම් තත්වයන් අඩු කලත් සියල්ල ඔබට කිරීමට අවශ්  වන්නේ නෑ. මෙම පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේ අරමුණ, වාසි, අතුරු අවධානම් හා වැයවන මුදල පිලිබදව ඔබට දැනුමක් තිබීම එය කිරීමට අවශ්   නැද්ද තීරණය කිරීමට වැදගත් වනවා. මෙම තීරණ ගැනීමේදී ඔබේ වෛද්යවරයාගෙන් පිළිබඳව විමසා උපදෙස් ලබා ගන්න.

උස සහ බර මැනීම

අරමුණ : ප්රථමයෙන්ම ඔබේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය මැන බලයි. මෙමගින් කාන්තාව අධි බර තත්වයක් ඇත්නම් ඔවුන් ගර්භනී කාලය තුලදී මුහුණ පෑමට සිදුවන සංකුලතා අතර අධි රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව සඳහා අවධානම් මට්ටමේ පසුවන බව කල්තියාම දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. අනෙක් අතට ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය අඩු (<18) කාන්තාවන්ට දරුවගේ වර්ධනය නියාකාරව සිදු නොවේ. මේ නිසා අඩු බර දරුවන් ලැබීමට ඉඩ ඇත.

මුත්‍රා පරීක්ෂණ

අරමුණ :  ඇල්බියුමින් හා ප්රෝටීන් තිබේදැයි දන ගැනීමට ගර්භනී කාලය පුරවටම මුත්රා පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට මුත්රා ආසාදනයක් තිබේ යයි මෙහිදී සොයා ගන්නට ලැබුනොත් ඒවාට ප්රතිකාර කිරීමද සිදුවේ. සමහර අවස්ථා වලදී මෙය ගර්භ වලිප්පුව  (pre eclampsia) ඇති වීමේ ලක්ෂණයක් විය හැකියි. (කලාතුරකින් ජීවිත අවධානමක් ඇති කිරීමට හැකියාව ඇත.)

රුධිර පීඩනය මැන බැලීම

අරමුණ :  රුධිර පීඩනය මැන බැලීම මුළු ගර්භනී අවදිය පුරාම සිදු කරයි. මෙහි වෙනස්කම් සිදුවේනම් එයින් වැටහෙන්නේ ඔබට ගර්භනී කාලයේ ඇති වන රුධිර පීඩනය හෝ වෙනත් අවදානය යොමු කලයුතු කාරණයක් තිබිය හැකි බවයි.

ලේ පරීක්ෂණ

අරමුණ : මෙම කාලය තුලදී විවිධ ලේ පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා. සමහර ලේ පරීක්ෂණ සියලු ගර්භනී කාන්තාවන් සිදු කල යුතු අතර සමහර පරීක්ෂණ සිදුකරන්නේ විශේෂ රෝග තත්ව ඇති හෝ ගර්භනී කාලයට අදාල සංකූලතා ඇති මවුවරුන්ට පමණයි. මෙම පරීක්ෂණ පිළිබදව ඔබට ඇතිවන ගැටළු වෛද්යවරයා හෝ පවුල් සෞඛ්යය නිලධාරිනිය සමග සාකච්චා කරන්න. රුධිර සාම්පල ලබා ගන්නේ ඉතා ආරක්ෂාකාරීව පිරිසිදු ස්ථානයකයි. ලේ පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමේදී ඔබට හෝ දරුවට අවධානමක් නොමැත.

පහතින් දැක්වෙන්නේ  ඔබට සිදුකිරීමට ඇති මුලික ලේ පරීක්ෂණ කිහිපයක්

ලේ වර්ගය පරීක්ෂා කිරීම

අරමුණ  :  ඔබේ ලේ වර්ගය නිර්ණය කිරීමට ප්රධානම හේතුව වන්නේ ඔබට ප්රසවයෙදී අධික රුධිර වහනයක් සිදු වුවහොත් රුධිරය ලබාදීමට අවශ් වන නිසයි. එමෙන්ම රීසස් සාධකය ධන හෝ ඝෘණ බව දැනගනීමද පුර්වාරක්ෂක ක්රම භාවිතයට අවශ් වේ.

නිරක්තිය

අරමුණ : නිරක්තිය ඇති විට ඔබට සැමවිට වෙහස බවක්  ඇති කරන අතර ඔබට දරු ප්‍රසුතියේදී සිදුවන රුධිර වහනය දරා ගැනීමට අපහසුවේ. මෙම පරීක්ෂනයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපලවලට අනුව වෛද්යවරයා විසින් ඔබට අමතර යකඩ සහ විටමින් අවශ් යන්න තීරණය කරයි.

#Knowthetestsandteststobeperformedduringpregnancy? #duringpregnancy #Headachesduringpregnancy #pregnancycheckup

note

You may also like
ගර්භනී සමයේ ආතතිය ගැන දැනුවත් වෙමු
ගර්භණී අවධියේ පෝෂ්ය ආහාර ලබා ගැනීම
ගර්භනී අවස්ථාවේදී ඇතිවන රුධිර පීඩනය
Having a test tube baby: IVF in sri lanka