Home > අලුත උපන් ළදරැවා > සිඟිත්තා නිදන වෙලාව

සිඟිත්තා නිදන වෙලාව

මගේ පුංචි පැටියා නින්දට යොමුකරන වෙලාව

මාස 0 – 2 දක්වා : මෙම අවධියේදී බබා දහවල් කාලය තුළ කිහිප වාරයක් නිදා ගනී.  එමනිසා බබා රාත්‍රී නින්දට යන්නේ බොහෝ ප්‍රමාද වීය.  ක්‍රමයෙන් රාත්‍රී නින්දට යෑම ඉදිරියට ගෙන ඒමට උත්සහ කරන්න.  බබාට වයස මාස 2ක් සම්පූර්ණ වනවිට, බබා සවස 6 වනවිට රාත්‍රී නින්දට පෙළඹේ.

මාස 3 : ඔබේ බබා තවමත් දහවල් කාලය තුළ 4 වරක් පමණ නිදා ගනී.  නමුත් දහවල් කාලය තුළ අන්තිමට නිදා ගන්නා කාලය සවස 5 වනවිට නිම කිරීමට පොළඹවන්න.  ඉන් පැය 1 1/2 කට පසු  රාත්‍රී නින්ද ලබා ගනී.

මාස 4 – 5 දක්වා : මෙම අවස්ථාවේ බබාලා දහවල් කාලය තුළ නිදා ගන්නේ 3 වරක් පමණය.  දහවල් කාලය තුළ නිදා ගැනීම සවස 30 පමණ වනවිට නිම කිරීමට පුරුදු කරන්න.  ඊට පැය 2කට පසු රාත්‍රී නින්ද ලබා ගනී.

මාස 6 – 7 දක්වා : ඔබේ බබා තවමත් දහවල් කාලය තුළ තුන් වරක් පමණ නිදා ගනී.  දහවල නින්ද සවස 4 වනවිට නිම කරවීමට උත්සහ කරන්න.  ඉන්පසු පැය 2 1/2 කට පසු රාත්‍රී නින්ද ලබා ගැනීමට හුරු කරන්න.

මාස 8 – 9 දක්වා : මෙම අවධිය වනවිට බබාලා දහවල් කාලය තුළ 2වරක් පමණ නිදා ගනී.  සෑම නින්දක්ම සවස 4 පමණ වනවිට නිම කළ යුතුයි.  ඉන්පසු පැය 3 1/2 කට පසු රාත්‍රී නින්ද ලබා ගැනීමට හුරු කරන්න (රාත්‍රී 30 ට පමණ).

මාස 10 – 18 දක්වා : මෙම අවධිය තුළ බොහෝ බබාලා දහවල්  කාලය තුළ දෙවරක් පමණ නිදා ගනී.  නැවතත්, සවස 4 වනවිට එම නින්ද නිම කිරීමට හුරු කර, ඉන්පසු පැය 3 – 4 කට පසු රාත්‍රී නින්ද ගැනීමට සලස්වන්න.

මාස 18 – 36 දක්වා : මෙම අවධියේදී, බබාලා වැඩි දෙනෙක් දහවල් කාලය තුළ, එක වරක් පමණක් නිදා ගනී.  එයද පස්වරුවේ මුල් කාලයේදීය.  මින් පැය 5 කට පමණ පසු රාත්‍රී නින්දට පුරුදු කරන්න.  ඒ සඳහා ඔබේ දරුවාව සවස 3 වනවිට දහවල් නින්දෙන් අවදි කරවා, රාත්‍රී 8ට පමණ නිදා ගැනීමට සලස්වන්න.

බබාගේ නීරෝගී වැඩීමට සහ මොළයේ වැඩීමට ප්‍රමාණවත් රාත්‍රී නින්දක් අවශ්‍ය වේ.

බබාලගේ රාත්‍රී නින්ද ප්‍රමාණවත් නම්, සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් සතුටින් සිටින අතර, නොසන්සුන්   සහිත සහ පීඩාවට පත්වීම අඩුවේ.

බබාලා හොඳින් නිදා ගන්නා විට, මවටද හොඳ නින්දක් ලබා ගත හැකිය. එවිට ඔවුන් සතුටෙන්, නීරෝගී බවින් සිටින අතර, බබාගේ මුල් අවුරුද්ද තුළ පීඩාවට පත් වීම අවම කරනු ලැබේ.

අළුත උපන් බිළිඳුන් දවසට පැය 16ක් නිදා ගන්නා අතර, පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා වරින් වර අවදි වේ.

බබාලාගේ වයස මාස 18 වනතෙක්, ඔවුන්ට සම්පුර්ණ පැය 14ක නින්දක් අවශ්‍ය වේ. (දහවල සහ රාත්‍රී කාලයේදී).

බබාලාව සාමාන්‍යයෙන් නින්දට දැමීමේදී පිටුපසට නිදි කරවන්න. එමඟින් ක්ෂණික ළඳරු මරණ (sudden infant death syndrome – SIDS) සන්ධාවයෙන් ආරක්ෂා වේ.  මේ පිළිබඳව ඔබේ ළමා විශේෂඥ මහතා සමඟ කතා කරන්න.

වයස මාස 3ක් වනවිට හෝ බබාගේ බර රාත්තල් 12 – 13 දක්වා වැඩි වූ විට, බොහෝ බබාලා රාත්‍රී කාලය තුළ (පැය 6 – 8 දක්වා කාලයක් ආහාර ගැනීම සඳහාවත් නොනැඟිට) නිදා ගනී.

පැටියා නිදාගන්නා චර්යාව

ඔබේ බබාට නිදා ගැනීම සඳහා නියමිත වෙලාවක් උපයෝගී කරගන්නේ නම්, බබා රාත්‍රී කාලයේදී පහසුවෙන් නින්දට යොමු වේ.  බබාට සති 6 දී සිටම නියමිත වෙලාවක් නිදා ගැනීම සඳහා පුරුදු කළ හැකිය.

දහවල් කාලයේ නිදා ගැනීමටද වෙලාවක් යොදා ගන්න. දහවල් කාලයේ නිදා ගැනීමට නියමිත ස්ථානයක් සහ නිශ්චල වෙලාවක් යොදා ගැනීමෙන්, බබා එම නිදා ගැනීමේ වෙලාව හඳුනා ගනී.

බබාට නිදා ගැනීමේ වෙලාව හඳුනා ගැනීම සඳහා කාමරයේ එළිය අඩු කිරීමෙන්, ජනේල තිර රෙදි වලින් වැසීමෙන් සහ නිවස තුළ නිශ්ශබ්ද තාවයක් ඇති කිරීමෙන් කළ හැකිය. දීප්තිමත් ආලෝකය සහ නොයෙකුත් ශබ්ද නිසා බබා ඇවිදි වී සිටිය හැක.

බබාව නිදී කරවීමට පෙර, සමහරවිට බබාට සෙල්ලම් කර ශරීරය ශක්තිය මුදා හැරීමට සැලස්වීම  නිසාද, බබාට නිදිමත දැනේ.

රාත්‍රී නින්දට විනාඩි 15 කට පමණ පෙර, බබාලාගේ දත් මැදීමට, දෑත සහ මුහුණ සේදීමට ද, ඔවුන්ට රාත්‍රී නිදන ඇඳුම් ඇඳීමට ද, පුහුණු කරවන්න.

බබාලා නිදාගැනීමට පෙර ඔවුන්ට ඇසෙන්නට කතන්දර පොත් කියවීමට පුරුදු වීමෙන්, ඔබට සහ ඔබේ සහකරුට ඔබේ දරුවන් සහ නිශ්චල බන්ධනයක් ඇති කර ගැනීමට හැකි වේ. එමෙන්ම, ඔබේ දරුවාගේ වචන සම්භවය වැඩි දියුණු කිරීමටද ඉවහල් වේ.

ස්ථිර නිදා ගැනීමේ වෙලාවකට හුරු පුරුදු වන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් සමහර දිනවල ඔබේ දරුවා ලඟින් නිදා ගැනීමටත්, අන් දවස්වල නිදා නොගැනීමටත්  පෙළඹෙන්න එපා.  එයින් ඔබේ දරුවා ව්‍යාකූල තත්ත්වයකට පත් වීමටත්, නොවිසිලිමත් ලෙස හැසිරීමටත් ඉඩ ඇත.

මගේ පුංචි පැටියාට සතුටුදායක සුව නින්දක්

මෘදු ලෙස ගී ගායනයෙන් හෝ පසුබිමින් මෘදු සංගීතයක් අසන්නට ලැබීමෙන් ඔබේ දරුවාව නින්දට පෙළඹ විය හැක.

මෘදු ලෙස, සෙමින් බබාගේ දෑත සහ දෙපා පිරිමැදීමෙන් බබාව නින්දට දැමිය හැක.

බබාව නින්දට දැමීමට පෙර, ඔහුගේ/ඇයගේ ඩයපරය මාරු කරන්න. එවිට බබාට පහසුවක් සහ පිරිසිදු බවක් දැනේ.  අපිරිසිදු ඩයපරයන් බබාලාව නොසන්සුන් කරවයි.  රාත්‍රිය පුරා අන්දවා තිබෙන අපිරිසිදු ඩයපරයන් නිසා හමේ ඇතිවන කුෂ්ඨ රෝග වලින් බබාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෘදු ආලේපයක් පාවිච්චි කරන්න.

නින්දට දැමීමට පෙර, මඳ උණුසුම් (ඇල් මැරුණු) ජලයෙන් සෝදා පිරිසිදු කිරීම නිසා, බබාලාට සැහැල්ලුවක් සහ සහනයක් දැනේ.  කෙසේ නමුත්, ඔබේ බබා මෙම ක්‍රමයට අකමැති බවක් පෙන්වයි නම්, මෙය බබාගේ නින්දට දැමීමේ පිළිවෙතින් ඉවත් කරන්න.

පළවෙනි මාස 12 තුළ, බොහෝ බබාලා සවස 6 – 7 පමණ සිට නිදාගැනීමට සැරසේ. නිදාගැනීමේ වේලාව පසුපසට දැමීමෙන්, බබාට මහන්සියක් හෝ නොසන්සුන් බවක් ඇති  නොවේ.

රාත්‍රියේදී ඔබේ බබාව සැහැල්ලු ඇඳුමින් සරසවන්න. කෘතිම රෙදි වලින් මැසූ ඇඳුම් ඉවත් කරන්න.  ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණයට ගැලපෙන්නේ  සිනිඳු  කපු  රෙදි වලින් සමන්විත ඇඳුම්ය.

ඔබේ බබා නිදා ගන්නේ පිරිසිදු, සිසිල් සහ විෂබීජ වලින් තොර කාමරයක විය යුතුයි. නිතරම ඔබේ බබාගේ කාමරය හොඳින් පිරිසිදු කරන්න.  ගෙදර ඇති කරන සුරතල් සතුන් එම කාමරයට ඇතුල්වීමෙන් වළක්වන්න.  එම සතුන්ගේ ලෝම බබාගේ හමේ අසාත්මිකතාවයන් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති හෙයිනි.

මගේ පුංචි පැටියාගේ සුව නින්දේදී නොකල යුතු දේ:

 ඔබේ බබා රාත්‍රියේදී හඬන විට, එකවරටම ඔහු/ඇය ලඟට යාමෙන් වළකින්න. විනාඩි 3 – 5 දක්වා කාලයක් බබා ලඟට යාමෙන් වළකින්න.  ඉන්පසු මෙම කාලය මඳක් දීර්ඝ කරන්න.

බබාව සෙමින් එහා මෙහා පැද්දවීමෙන් ඔබේ බබාව නින්දට දැමිය හැක. ඉන්පසු බබාව  තොටිල්ලේ තබන්න.  තවමත් බබා ලා නින්දේ පසුවේ නම්, ඔහු/ඇය තද නින්දට වැටේ.

නින්දට දැමීමට පෙර බබාට මව්කිරි දීමෙන් බබා නිද්‍රාවට පත් වේ. කෙසේ නමුත්, බබා තද නින්දට පත්වෙන තෙක්ම කිරි දීමට උත්සහ කරන්න එපා.  ඔහු/ඇය ලා නින්දට වැටුණු පසු, බබාව තොටිල්ලේ තබා එහි නිදාගැනීමට සලස්වන්න.

ඔබේ බබාට කිරි බෝතලය කටේ තබා ගනිමින් නිදා ගැනීමට සලස්වන්න එපා. මෙයින්  බබාගේ දත් දිරීම් සහ කණේ අමාරු සෑදීමට ඉඩ ඇත.

බබාව නින්දට දැමීමට නොයෙකුත් ද්‍රව්‍ය හෝ සෙල්ලම් බඩුවක් දීමට පෙළඹෙන්න එපා. පසුව බබා මෙයට ඇබ්බැහි විය හැකිය.

බබාගේ තොටිල්ල තුළ කොට්ට, ඇතිරිලි හෝ සෙල්ලම් බඩු නොතබන්න. මේවා නිසා බබාගේ හුස්ම හිර කිරීම් ආදිය ඇතිවිය හැක.

බබා නිදාගන්නා අවස්ථාවේ නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් ඇති කිරීමෙන්, බබා අවදි වී සිටිය හැක.  එමනිසා, බබාව සංසුන් හෝ නිශ්චල කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් පමණක් යොදා ගන්න.  මෙම ක්‍රියාකාරකම් නිම කිරීමට එතරම් කාලයක් වැය නොකළ යුතුය.

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති “SHARE” ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද

ස්තුතියි!