Home > ගර්භනී > මාතෘත්වය වෙනුවෙන් ලබා දෙන නිවාඩු යනු මොනවාද?

මාතෘත්වය වෙනුවෙන් ලබා දෙන නිවාඩු යනු මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා වල නියුතු කාන්තාවන්ට ඔවුන් මාතෘත්වයට පත් වෙනවිට නැතහොත් බබාලා ලැබෙන විට දෙන  පඩි සහිත නිවාඩුයි.

පියවරුන් ගැන කතා කිරීමේදී, ඔවුන් පියෙක් වීමේදී ලබා ගන්නා නිවාඩු ඉතා කෙටි වේ.  කෙසේ නමුත්, තාත්තටත් යම් ප්‍රමාණයකට මෙවැනි විශේෂ අවස්ථාවන්හිදී යම් තරමක නම්‍යවයක් ලබා ගත හැක. එම නිසා තාත්තාට අම්මාගේ වැඩට යම් පමණක සහයක් සහ මානසික පිටුවහලක් ලබා දිය හැක.

මේ සඳහා නිවාඩු ඉල්ලිය හැක්කේ කෙසේද?  කවදාද?

සමහර කාන්තාවන් ගර්භනී භාවය ලබා  මාස7 – 8 ක දීත්, සමහරුන් බබා ලැබෙන්නට යනතෙක් මෙම නිවාඩු ඉල්ලීමට කාලය ගනී.  ඔබේ ප්‍රසව සහ නාරී විශේෂඥ වෛද්‍ය වරයාගෙන් ඔබට බබා ලැබෙන නියමිත කාලය අසා දැන ගන්න.  එවිට ඔබට අවශ්‍ය නිවාඩු අනුමත කර ගැනීමට අවශ්‍ය කාලය නිගමනය කල හැක.

ඔබේ රැකියාවේ ඔබට ඇති වැඩ කොටස පිළිබඳව නිසි සැලැස්මක් සාදා ගන්න

ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රධානියා සමඟ එකිනෙකාට සුදුසු පරිදි කතා කර ගෙන වැඩ සැලැස්මක් සාදා ගන්න.    ඔබ නිවාඩු ගැනීමට මාසයකට හෝ සති දෙකකට ප්‍රථම ඔබට තාවකාලිකවසහයට කෙනෙක් ඉල්ලන්න.  එවිට ඔබේ වැඩ කොටස නිසියාකාරව වෙනත් කෙනෙකුට කියා දීමටත්/බාර දීමටත්, තවමත් යම්කිසි ප්‍රශ්න ඇත්නම් ඒවා විසඳීමටත් ඔබට හැකියාව ඇත.  ඔබේ වැඩ කොටස සම්බන්ධයෙන් සටහනක් සාදා, එහි කොපියක් ඔබේ ප්‍රධානියාට දෙන්න.  එවිට ඔබ නැවත රැකියාවට එනවිට ඔබට එය ප්‍රයෝජනවත් වේවි.

 ප්‍රධානියා කුමක් සිතාවිද ?

මාතෘත්වය වෙනුවෙන් ලබා දෙන නිවාඩු වෙනුවෙන් දෙන වැටුප අමතර දෙයක් ලෙසත්, ව්‍යාපාරය විශාල අවදානමක ඇති බවත්, ඔබ නැවත රැකියාවට පැමිනෙයි ද, නැද්ද යන සැකයකුත් ඔබේ ප්‍රධානියාට මතු විය හැක.

මාතෘත්වය සඳහා ලබා දෙන නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් ඇති නීතිමය කරුණු

මාතෘත්ව ප්‍රතිලාභ ආඥා පනතේ Maternity Benefits Ordinance –  සටහන් වන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතනවල කාන්තාවන්ට අයත් නිවාඩු සංඛ්‍යාව පහත සඳහන් වේ

 • සම්පුර්ණවැටුපසහිතව දින 84
 • තවදින84ක් වැටුපෙන් භාගයක් සහිතව
 • ඊට අමතරව තව දින 84ක් වැටුප් රහිතව

දරුවන්  කී දෙනෙක්ද කියා සීමාවක් නැතිව මෙම නිවාඩු ලබා දෙයි.

ලංකාවේ සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක ආඥා පනත අනුව මෙම නිවාඩු ඇත්තේ මෙලෙසයි :

 • පලවෙනි ජීවමාන බබාලා දෙන්නට දින 84
 • තෙවෙනි සහ ඊට පසු බබාලාට දින 42

වතු කම්කරුවන්ව ඔවුන්ට  හැකි ඉක්මනින් වැඩට ඒමට උනන්දු කරවයි.  එයට හේතුව ඔවුන්ගේ බබාලාව බලා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දී ඇති නිසයි. 

මාතෘත්වය වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති නිවාඩු වලින් ලැබෙන  ප්‍රරයෝජන 

 • ඔබේ බබාව වැඩෙන අයුරු බලා ගත හැක
 • ඔබේ බබා සමඟ සතුටු වෙමින්, ඔවුන් සමඟ බැඳීමකින් සහ ඔවුන්ට හොඳ දේවල් උගන්වමින් සිටිය හැක
 • බබාව බලා ගැනීමට වෙනත් කෙනෙකුට ගෙවිය යුතු මුදලෙන් නිදහස් විය හැක
 • ප්‍රධානීන් සමඟ සාකච්චා කරගෙන, දිගු කාලයක් වැටුප් සහිත නිවාඩු සතුටින් බුක්ති විඳිය හැක

මාතෘත්වය වෙනුවෙන් දෙන නිවාඩු වලින් ලැබෙන අහිතකර බලපෑම්

 • රැකියාව අහිමි වීමට ඉඩ ඇත
 • ප්‍රධානියාගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ තමන් පිළිබඳ ඇති ආකල්ප වෙනස් විය හැක.
 • නැවත රැකියාවට යාමට තමන්ට කලකිරීමක් ඇති විය හැක
 • හුදකලා භාවයක් ඇති විය හැක

නැවත රැකියාවට යාමේදී මවකට මිශ්‍ර චිත්තවේගයක් ඇති වීම ස්වාභාවිකය.  මගේ මාතෘත්ව නිවාඩු කාලයේදී මට ඇතිවූ හැගීම් මේවායි.  නමුත්, මගේ දරුවා සමඟ කාලය ගත කිරීම ගැන මම කිසිවිටෙකත් කණගාටුවට පත් නොවුනෙමි.

#pregnancytime #pregnancy #workdays #officetime #medicalleave #pregnancytimeinoffice

note

You may also like
ගර්භය තුල ඇතිවන ජීව ක්‍රියාවලිය
ගර්භනී අවස්ථාවේදී ඇතිවන රුධිර පීඩනය
Having a test tube baby: IVF in sri lanka
Checks for Abnormalities