කොරෝනා වයිරස් යනු කුමක්ද?

කොරෝනා වයිරස් රෝගය (COVID-19) යනු අලුතින් සොයාගත් කොරෝනා වයිරසයක් මගින් ඇතිවන බෝවන රෝගයකි.

COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ බොහෝ දෙනෙකුට මෘදු හා මධ්‍යස්ථ ශ්වසන රෝග ඇති වන අතර  වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ හෘද රෝග, දියවැඩියාව, නිදන්ගත ශ්වසන රෝග සහ පිළිකා වැනි වෛද්‍යමය ගැටළු ඇති අයට බරපතල රෝගාබාධ ඇතිවීමේ ඉඩකඩ වැඩිය.