Home > අධ්‍යාපනය > කලාවෙන් සහ අත්කම් වලින් ළමයින්ට ඇති ප්‍රයෝජන

කලාවෙන් සහ අත්කම් වලින් ළමයින්ට ඇති ප්‍රයෝජන

ළමයින් උදෙසා නොයෙකුත් අත්කම් වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනු ලැබේ.    එම වැඩමුළු මාර්ගයෙන් දරුවන්ට ඔවුන්ගේ සිතැඟි පරිදි  විනෝද විය හැක.  මෙය මඟින් දරුවන්ව කලාව සහ අත්කම්  කෙරෙහි නිරාවරණය කිරීමට හැකි අවස්ථාවක් දෙමව්පියන්ට ද ලබා දේ.

ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් මෙම කලා සහ අත්කම් පන්තිවලට සහභාගී වීමෙන් ඔවුන්ට ඒ  පිළිබඳ සතුටක් ලැබෙන බවත්, ඔවුන්ගේ  බුද්ධිමත්භාවය, චිත්තවේගී භාවය, සාමාජීය සහ ඔවුන් වටා ඇති ලෝකය පිළිබඳ දැනුවත් වීමට ද සහයක් වනු ඇත.  දෙමව්පියන් වශයෙන් මේ පිළිබඳව ඔබ සම්පූර්ණයෙන් දැනුවත් විය යුතු නැති අතර, ඔබට ඇත්තේ ඔබේ දරුවන්ට කලාව කෙරෙහි ඇති කැමැත්ත පිළිබඳ  සොයා බැලීමටත්, ඔබේ දරුවන්ගේ විචර්ශන බුද්ධිය සහ  අලුත් දේවල් පිළිබඳ ඉගෙන  ගැනීමට ඇති ආශාවට විවෘත මනසකින් උදව් දීමයි.

චිත්‍ර කර්මය සහ හස්ත කර්මාන්ත අතර ඇති වෙනස්කම්

චිත්‍ර කර්මය සහ හස්ත කර්මාන්තය යන විෂයයන් දෙකම කලා අංශයට අයත් වූවත්, බැලූ බැල්මට නොපෙනුනත්,  එම විෂයයන් දෙක අතර කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් ඇත.  චිත්‍රයක් ඇඳීමෙහිත්, විසිතුරු මාලයක් සෑදීමෙහිත් වෙනස්කම් ඇති බැව් ඔබට පසක් වනු ඇත.  චිත්‍ර යනු විවෘත මනසකින් කළ යුතු අතර, එය ඉතා විශාල පරාසයකට විවෘත වේ. එනමුත්, හස්ත කර්මාන්තයේ දී, එහි අන්තයේදී යම් නිර්මාණයක් පිළියෙළ වී ඇත.  මේ විෂයයන් දෙක සඳහාම ශ්‍රී ලංකාවේ නොයෙකුත් විශේෂ වැඩ මුළු පවත්වනු ලැබේ.

දරුවන්ගේ නිර්මාණ අගය කිරීමක් කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැපයීම ඔබට අයත් කාර්යයකි.

කලා අංශයෙහි යෙදෙන දරුවන්ගේ ඇති චරිතාංග

  • උපකල්පනය කිරීම
  • ඉදිරිපත් කිරීම
  • ආත්ම විශ්වාසය සහ ආත්ම සංයමය
  • විවිධ සංස්කෘතීන් සඳහා මහා ද්වාරයක් විවෘත කිරීම
  • සියළුම විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමට අලුත් මාවතක් විවෘත වීම
  • විවේචනාත්මක ලෙස සිතීම, ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීම සහ හොඳ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව
  • කණ්ඩායමක් සමඟ සාමූහිකව වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව
  • අන් අයව අගය කිරීමේ හැකියාව සහ තමන් පිළිබඳ අගය කිරීම් සහ විවේචන කිරීම් සුහද සිතින් ඉවසීම

ළමයින් අනාගතයේදී තරුණයින් සහ වැඩිහිටියන් වූ පසු, ජීවිතයේ නොයෙකුත් මාදිලියේ ප්‍රශ්න වලට බුද්ධිමත් ලෙස මුහුණ දීම සහ සමාජයේ කැපී පෙනෙන ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව කලා අංශයෙන් ලැබේ.

බුද්ධිමත්භාවය

කලාව නිසා ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සෙවීමේ හැකියාව

බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව

චිත්තවේගී ප්‍රවර්ධනය

අන් අය සමඟ කතාබහ කිරීමේ හැකියාව

විනෝදයෙන් සහ තෘප්තිමත් ජීවිත ගත කිරීම

සාමාජීය දියුණුව

තරඟකාරිත්වයෙන් තොරව පරිසරය බෙදා හදා ගැනීම

අඩු කතාබහ ඇති සහ කුලෑටි භාවයෙන් යුත් ළමයින් සමඟ සම්බන්ධ වී ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව

ක්‍රියාශීලීභාවය

විවිධ වර්ගයේ කලා උපකරණ සමඟ ගැටීම නිසා ක්‍රියාශීලී භාවයෙන් යුක්ත වීම

ඇස් සහ අත් එකවර සම්බන්ධතාවයකින් ක්‍රියා කිරීම

ආත්ම සංයමය දියුණු වීම

චිත්‍ර කර්මයේ  සහ හස්ත කර්මාන්තයේ යෙදීම නිසා, මොළයේ වර්ධනය හොඳින් සිදු වේ.

සෑම දරුවෙක්ම කලා අංශයේ යම් දෙයකට දක්ෂ වන අතර, දෙමව්පියන් වශයෙන් ඒවා හඳුනාගෙන, ඔවුන්ට එම දක්ෂතා වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් දීම ඔබට අයත් යුතුකමකි!

#thebenefitstochildrenfromartandcrafts #arts #kidsarts

note