Home > අධ්‍යාපනය > ඔබේ දරුවාට ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක්

ඔබේ දරුවාට ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක්

පෙර උපදේශක වාක්‍ය

 1.  ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා දිවා සුරැකුම් ආයතන
 2.  ළමයින්ගේ ගුණාත්මක බාවය රැක ගැනීම
 3.  ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවන්හි නියුතු කාන්තාවන්
 4.  කොළඹ පාසැල්
 5.  ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් බලා ගන්නා සේවිකාවන් සොයා ගැනීම
 6.  ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරපාසැල් හා සම්බන්ධිත දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන
 7.  ළමා ආරක්ෂකයන් හට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

තිළිණිගේ පුතාව ඇගේ අම්මා අවුරුදු 2ක කාලයක් බලා ගත් නමුත්, දැන් ඇය මහලු නිසා ඇයට නිදහස අවශ්‍යයි සිතූ තිලිණි,  ඇය රැකියාවට යායුතු නිසා, තමාගේ පුතාට සුදුසු හොඳ ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් ගැන සොයා බැලුවා.

ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය  යනු කුමක්ද?

ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය යනු ඔබේ දරුවාව, ඔබ රැකියාව කරන කාලය තුල, ආරක්ෂා සහිතව බලා ගන්නා වෘත්තීමය ආයතනයකි.  එම ආයතන පාලනය කරනු ලබන්නේ පුහුණු සහ පළපුරුදු, ළමුන් බලා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති අය වේ.   ශ්‍රී ලංකාවේ දිවා  සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන බොහොමයකම, ඒ හා සම්බන්ධව පෙර පාසල් ද පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසැල් අවට ඇත්තේ, තමුන්ගේම ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන  යනු ලබන,  වෘත්තීමය සුදුසුකම් ඇති, ළමුන්ට දිවා ආහාරය සහ පාසැල් යන ළමුන්ගේ පාසැලේ දෙන ගෙදර වැඩ කියා දෙන ආයතනයි.

බොහෝ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන උදේ 7ට සිට  හවස 6 වන තෙක්  ව්වෘතව තබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවේ නියුතු මව්වරුන්ට මෙය ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වලින් සිදුවන සේවාවන්

දිවා  සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වලින්, රැකියාවේ නියුතු දෙමව්පියන්ට මහඟු සේවයක් ලබා දෙයි.  ඒවා දිවා කාලයේදී දරුවාගේ වගකීම තමන් වෙත භාර ගෙන, දරුවන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දීම, දෙමව්පියන්ට ලබා දෙන අසීමිත පහසුවකි.

 • ආහාර සැපයීම
 • පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය
 • හොඳ හැසිරීම
 • දරුවාගේ වැඩීම
 • දෙමව්පියන් ළඟ නොමැති විට දරුවාගේ ශාරීරික සහ මානසික අවශ්‍යතාවන් පිරිමැසීම

දිවා සුරැකුම අවශ්‍ය කාටද?

 • ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවන්හි නියුතු කාන්තාවන්ට ඔවුන් රැකියාවේ නියුතු වු විට, දරුවන් බලා ගැනීමට හැකියාවක් නොමැත. එවිට ඔවුන් දරුවාගේ ආරක්ෂාව සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක පිහිට පතනවා හැර, වෙනත් විකල්පයක් නැත.  හොඳ සේවාවක් සපයන දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක්, දරුවාගේ ශාරීරික සහ මානසික අවශ්‍යතාවයන් සොයා බලා, දරුවාට ආදරය, ආරක්ෂාව සහ කරුණාව ලබා දෙයි.
 • දරුවන් කීප දෙනෙකු බලා ගැනීමට අපහසු මව්වරුන්ට සමහර මව්වරුන්ට එකවර කුඩා දරුවන් කීප දෙනෙක් බලා ගැනීමට සිදුවේ. එමෙන්ම ඔවුන්ට උදව්වට කවුරු හෝ නැති නම්, එවිට දහවල් කාලයේ වැඩිමහල් දරුවන්ට හොඳ ආරක්ෂාවක් සහ අවධානයක් ලබා දීමට, ඔවුන්ට දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානවල පිහිට පැතීමට සිදුවේ.
 • මවට යම් කිසි රෝගයක් වැළඳුන විට මවකට යම් රෝගයක් වැළඳුන විට, එය සුව වන තෙක් දරුවා බලා ගැනීමට, දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිරිපත් වේ.  එයින් දරුවාව නොසලකා හැරීමෙන් වැළකේ.
 • තනියම සිටින දෙමව්පියන් තනියම සිටිනා මවකට හෝ පියෙකුට.දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන තිබීම ඉතා පහසුවකි.

හොඳ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

හොඳ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සොයා ගැනීමට, හොඳින් විමර්ශනය කළ යුතුයි.  හොඳ විමසිල්ලකින් සොයා බලා, දෙවරක්ම පරීක්ෂා කර බලන්න.  මෙම ආයතනයේ සිටින සේවක සේවිකාවන් සමඟ ඔබේ දරුවා දහවල ගත කළ  යුතු බව මතක තබා ගන්න.

 • තම නිවසට හෝ කාර්යාලයට ඇති දුර ප්‍රමාණය
 • මධ්‍යස්ථානයේ කීර්ති නාමය
 • ප්‍රධාන පාලිකාවගේ පළපුරුද්ද
 • ඔබේ දරුවා ආරක්ෂකයින් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගා ගන්නා අයුරු
 • සනීපාරක්ෂකතාවය
 • දරුවාගේ ආරක්ෂාවට සරිලන පරිසරය

හොඳ සහ නරක දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයන්

 • පුද්ගලිකව දරුවා බලා ගැනීමට ආරක්ෂකයෙක් තබා ගන්නවාට වඩා දැරිය හැකි වියදමක්ද යන වග – නමුත් දරුවාට ලැබෙන සැලකිල්ල අඩුද යන වග
 • විශ්වාසයක් තැබිය හැකිද යන්න සහ දරුවාගේ සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳව – නමුත් පාසැල් නිවාඩු කාලයේ මෙම ආයතනය වසා තැබේද යන වග
 • දරුවා බාර ගැනීමේ සහ බාර දීමේ වෙලාවන් ඉතා දැඩිද යන්න
 • ආරක්ෂකයින්ගේ පළපුරුද්ද සහ සුදුසුකම් – නමුත් බොහෝ දෙනෙකු සමඟ දරුවා එකට සිටීමේදී, අසනීප වීමේ ප්‍රවනතාවය වැඩිද යන්න
 • බලපත්‍රයක් ලබා ගෙන තිබේද, වගකීම දැරිය හැකිද යන්න

අපිට දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් අත්‍යවශ්‍යද?

රැකියාවන්හි නියුතු දෙමව්පියන්ට මෙම මධ්‍යස්ථාන මිළ නොකළ හැකි සේවයක් ලබා දේ.  නිවැරදිව කියතහොත්, ඔබේ දරුවා ඉතා හොඳින් වැඩෙන අතර, දෙමව්පියන්ගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා, තනිවම  සිටීමෙන් ඇතිවන කාංසාව දරුවාට ඇති නොවේ.

නමුත්, දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවාට ලැබෙන මානසික සැනසීම මෙමගින් නොලැබේ.  හොඳ දෙමව්පියෙක් ලෙස, ඔබෙන් දරුවාට ලැබෙන නිසි සැලකීම, වගකීම සහ ආදරය, මෙම සේවයෙන් ලබා ගත නොහැක.  එමනිසා, තමාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව, මෙම සේවය ඥාණවන්ත ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්න.

බුද්ධිමත්ව තෝරා ගන්න!

#daycarecentersinsrilanka #protectingthequalityofchildren #womenworkinginsrilanka #colomboschools #finding childrenlookingafterchildreninsrilanka #preschooldaycarecentersinsrilanka #eligibilityforchildprotection

note